Bodeminformatie module gemeente Utrecht.


Via dit online loket kunt u gegevens opvragen over de bodemkwaliteit van een adres, perceel of gebied.

U kunt op 3 manieren zoeken:

 • Rapportage via adres en perceelzoeker.
 •     Direct het adres of perceel opzoeken waarvan u een bodemrapport wilt ontvangen (meest gebruikte optie).

 • Zoek adres-/ perceel op de kaart
 •     Selecteer een gebied bij een adres of perceel. Voor gebieden groter dan 1.000.000 m2 vragen wij u contact op te nemen via bodeminfo@utrecht.nl

 • Zoek op de kaart
 •     Zoek vrij op de kaart uw gebied op, geef uw onderzoeksgebied aan met een polygoon.

  Standaard wordt de opgevraagde locatie uitgebreid met 25 meter. Dit is vereist bij vooronderzoek voor bijvoorbeeld omgevingsvergunningen. Ook bij aan- of verkoop is het van belang om de bodeminformatie van buurpercelen te weten. Als u dit niet wilt, kies dan bij type rapport 'bodemrapportage zonder buffer'.

  Algemene help

  Onder 'Algemene Help' vindt u een handleiding die u stap voor stap door het proces leidt. Dit betreft een handleiding van de leverancier. Er wordt een nieuw tabblad geopend in uw browser via een beveiligde verbinding.